/ / Reťazové kolesá nie sú osviežujúce s Sinatra - rubín, sinatra, ozubené kolesá

Ozubené kolesá nie sú osviežujúce s Sinatra - rubín, sinatra, ozubené kolesá

Ja som pomocou Sprockets z mojej aplikácie Sinatra.

set :sprockets, Sprockets::Environment.new(root) { |env|
env.append_path(root.join("app", "assets", "stylesheets"))
env.append_path(root.join("app", "assets", "javascripts"))
env.append_path(root.join("app", "assets", "images"))
}

Všetko funguje dobre, ale keď som spustiť svoju aplikáciu, štýly CSS aren "t aktualizované, bez toho aby som reštartoval server. Existuje nejaký spôsob, ako tieto aktíva zostavené za behu vo vývoji?"

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Novšie verzie Sinatra don "t načítať medzi požiadavkami. Použitím brokovnice by mal vyriešiť váš problém.


0 pre odpoveď č. 2

Hmm. Nemyslím si, prečo čelíte tomuto problému. Použil som sinatra s ozubenými kolesami aj na základni https://github.com/jch/sinatra-sprockets a «to funguje». Takže by ste to mohli vyskúšať a myslím, že by to bolo aj pre vás.