/ Lokalizované časti v Middleman - rubín, lokalizácia, internacionalizácia, sprostredkovateľ

Lokalizované časti v Middleman - rubín, lokalizácia, internacionalizácia, sprostredkovateľ

V Middleman, je možné lokalizovať čiastkové? Nemôžem nájsť žiadnu dokumentáciu, ale pracujem na dlhých kúskoch so zložitým označením a môže byť potrebné prispôsobiť šablóny na lokalizáciu. Rád by som tieto úseky mohol zúžiť až na čiastkové, aby som sa nemusel vrátiť k udržiavaniu úplne samostatných šablón, keď sa to stane. Existuje miesto, kde môžem dať čiastočky tak, že partial príkaz sa zobrazí čiastočne ako partial_name.Jazyk.html.erb?

Mohlo by byť tiež možné dynamicky vytvoriť argument čiastkových, ak je možné povedať, v akom jazyku sa nachádzam v rámci ERb. Takže by som mohol niečo urobiť <%= partial "my_piece/partials/#{current_lang}/tricky_section" %>, ale neviem, či niečo podobné current_lang existuje.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Na probléme tracker som našiel dokumentácia ako môžem využiť druhú možnosť, ktorú môžem urobiť <%= partial "partials/my_piece/#{lang}/tricky_section" %>, alebo priamo vložiť logiku, ktorá inak vypne klávesy lang.