/ / Ako konvertovať hexadecimálne na utf-8 na rubín (1.8.7)? - rubín, utf-8

Ako konvertovať hex na utf-8 na rubín (1.8.7)? - rubín, utf-8

Napríklad, ako vytvoriť znak utf-8 z nasledujúceho: "0x63 0xcc 0x8c"?

Chápem, že rubín 1.9 má lepšie utf-8, ale táto otázka je pre rubín 1.8.7.

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Ruby String rozbaliť? http://ruby-doc.org/core/classes/String.src/M001112.html.

Napríklad:

"x68x65x6cx6cx6f".unpack("Z*") --> "hello"