/ / validovať adresárovú cestu - rubín, adresár, adresár

validovať adresárovú cestu - rubín, adresár, adresár

Píšem zálohovací program v Ruby. Používateľ zadá cieľový adresár.

Ako môžem overiť záznam? Keď úmyselne zadám niečo hlúpe ako mcjhs, stále sa mi chyba. (samozrejme lol)

Ako to zastavím?

Vďaka za vašu pomoc :-)

edit:

toto je vzorka toho, čo myslím: Cieľ1 nemožno vytvoriť a hodí chybu. ako to môžem vyzdvihnúť vopred?

destination1 = "hj&:test1"
destination = "f:test"
if (test(?d,destination1))
puts "already exists"
system "pause"
else
Dir.mkdir(destination1)
end

Vyriešil som to a ja som urobil aj výskum predtým :-P

dal som vyhlásenie if do príkazu začiatok / záchrana / koniec. tak ľahké. vďaka za vašu pomoc!

begin
destination1 = "hj&:test1"
destination = "f:test"
if (test(?d,destination1))
puts "already exists"
system "pause"
else
Dir.mkdir(destination1)
end
rescue
puts "error"
end

odpovede:

3 pre odpoveď č. 1

môžeš použiť if/else?

if File.directory?(destination)
....
else
....
end