/ / je možné naznačiť absolútnu cestu v rubíne? - rubín, cron

je možné naznačiť absolútnu cestu v rubíne? - rubín, cron

zistil som problém, keď sa cron pokúsi spustiť rubínový skript, ktorý používa nejakú knižnicu.

require "library"

#do some stuff

sťažuje sa na to, že nebolo schopné nájsť library.rb

tak som premýšľal, či by som mohol urobiť niečo ako požadovať "/var/dir/library.rb"

odpovede:

3 pre odpoveď č. 1

Áno, môžete to urobiť. Môžete tiež jednoducho pridať adresár, kde sú vaše súbory do zoznamu ciest $:, buď s -I argument, premenná prostredia RUBYLIB alebo len tak $: << "some_directory".


1 pre odpoveď č. 2

ak používate 1.9 required_relative je váš priateľ