/ / Do databáz v pamäti rezervovať pamäť podľa definovanej veľkosti poľa alebo len veľkosti dát vo vnútri? - sap, hana

Zabezpečujú databázy v pamäti pamäť podľa definovanej veľkosti poľa alebo len veľkosti údajov vo vnútri? - sap, hana

Pracujem so SAP HANA ...

príklad

Nvarchar (4000)

Údaje: ThisSaString

Používa sa RAM = 4000 alebo 13?

Ak si rezervuje 4000, potom sa tento priestor skutočne pridá, keď máte veľa záznamov.

Snažím sa rozhodnúť, koľko vyrovnávacej pamäte by som mal použiť pre moje textové polia

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Čo robím o vašej otázke v jej súčasnej podobeje to, ako spoločnosť SAP HANA spracováva reťazce s premennou dĺžkou, pokiaľ ide o jej prezentáciu klientovi (beriem z vášho úmyslu vyhradiť buffer. Takže keď sa zadávate hodnotu do tabuľky, nebudem diskutovať o tom, čo sa deje vo vnútri HANA - je to dosť zložité a závisí od typu použitého typu stola (stĺpec, riadok, externý, dočasný ...)

Takže pre klientskú aplikáciu, a (N)VARCHAR bude mať za následok reťazec s dĺžkou uloženej hodnoty, tzn. bez výplne (s medzerami na konci).