/ / základná kostra - zložené zložky - sass, zurb-foundation

nadstavbové rámce - zložky sa pokazili - sass, zurb-foundation

nová inštalácia rámca.

Keď otvorím app.scss s rubínom: sass - sledovať app.scss: app.css

Mám chybu - "nedá sa importovať súbory a b c ..."

Táto chyba sa očakáva, pretože všetky podkladové súbory spisu sú "dôležité" odkazy na súbory, ktoré nie sú tam!

Počnúc samotným nadacím.scss.

Akékoľvek nápady, prečo sa to stane a ako sa dostať do práce?

Pracujem lokálne na oknách btw.

Postupnosť inštalácie som urobila: ruby -> sass -> kompas -> zurb-nadácia

Vopred ďakujem!

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Sme tu neskoro, ale myslím, že to pomôže aj ostatným.

Stiahnite si nadriadený nadriadený z https://github.com/zurb/foundation

získajte súbor foundation.scss zo zložky scss vo vnútri základnej zložky.

Premenujte ho na _foundation.scss a vložte ho do priečinka Sass vášho projektu. Súbor _foundation.scss má všetko v ňom, takže to bude riešiť problém.