/ / Nástroj Google webmaster zistí chyby v súbore Sitemap? - sitemap, robots.txt, google-webmaster-tools

Nástroj pre správcov webu Google zistí chyby v súbore Sitemap? - mapa stránok, robots.txt, google-webmaster-tools

Mám súbor Sitemap, ktorý vyzerá takto:

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:geo="http://www.google.com/geo/schemas/sitemap/1.0">

<url>

<loc>http://www.MyApp.se</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1.0</priority>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Edit</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Site/Faq</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Site/Support</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Site/AboutMyApp</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Site/News</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Site/Cookies</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=283</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=284</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=285</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=286</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=294</loc>
<lastmod>2012-06-28</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
</urlset>

A toto je môj súbor Robo.txt:

User-agent: *
Disallow:
Sitemap: <http://www.MyApp.se/Site/Sitemap/>

Problém je v tom, že v nástroji Google Webmaster mám nasledujúce chyby:

1
Warning
Invalid XML-tagg
This tag could not be identifyed.
**Problems :** 6
Tag: url
**Row :** 7
Tag: url
13
Tag: url
**Row :** 19

2
Warning
Webadress blocked by robots.txt.
Sitemap contains webadresses that is blocked by robots.txt.
**Problems :** 12
Value : http://www.MySite.se
Value: http://www.MySite.se/Ad/Detail?id=283
Value: http://www.MySite.se/Ad/Detail?id=284

Prečo? Vytvoril (-a) som súbor sitemap podľa pokynov na internete?

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

Dobre, <url> značky sú všade. Všetko od otvorenia <loc> na koniec </priority> Značka pre každú webovú stránku musí byť uzavretá v sade <url> tagy. Pozri zmenený a doplnený kód nižšie:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset
xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">

<url>
<loc>http://www.MyApp.se</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1.0</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Edit</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Site/Faq</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Site/Support</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Site/AboutMyApp</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Site/News</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Site/Cookies</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=283</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=284</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=285</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=286</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=294</loc>
<lastmod>2012-06-28</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

</urlset>

Len upratať robots.txt súbor, aby to vyzeralo ako nižšie. Uistite sa, že Sitemap deklaračné odkazy na umiestnenie vášho sitemap.xml file:

User-agent: *
Sitemap: http://point-this-to-your-sitemap.xml

Nie je tiež potrebné prázdne miesto Disallow vyhlásenia.

Toto je základná štruktúra, ktorú sledujem pre webové stránky, ktoré vyvíjam, takže by to malo byť v poriadku!


0 pre odpoveď č. 2

Pri pohľade na začiatok súboru sa zdá, že máte problém so značkami XML, zdá sa, že ste zabudli po prvom bloku. Máš :

     <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:geo="http://www.google.com/geo/schemas/sitemap/1.0">

<url>

<loc>http://www.MyApp.se</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1.0</priority>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Edit</loc>

[...]

Mali by ste mať:

     <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:geo="http://www.google.com/geo/schemas/sitemap/1.0">

<url>
<loc>http://www.MyApp.se</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1.0</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Edit</loc>

[...]

Myslím, že máte rovnaký problém niekde inde vo vašom kóde. Môžete skúsiť použiť editor XML na overenie.