/ / Word_ext vedie k syntaktickej chybe v uložených procedúrach HANA - sql, hana, hana-sql-script

Word_ext vedie k chybe syntaxe v uložených procedúrach HANA - sql, hana, hana-sql-script

Očakávam, že výstup je A, ale chyba neplatnej funkcie je uvrhnutá. Zdá sa, že syntax je správny, ako je kontrolovaný na internete.

SELECT word_ext("A,B",1,",") FROM dummy

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

"Pretože internet to povedal"? No, v tomto prípade je internet nesprávny, pretože word_ext ani štandardná funkcia SQL ani funkcia SAP HANA.

Jediný odkaz na word_ext v pomerne širokom kontexte reťazca "SAP HANA" -> "SAP" -> "Spracovanie údajov" som našiel vo vzťahu k špecifickej funkcii manipulácie s reťazcami v nástroji SAP Data Services, nástroji ETL.