/ / SAP Hana Studio R integrácia pre Windows - sql, r, sap, hana, rserve

SAP Hana Studio R integrácia pre Windows - sql, r, sap, hana, rserve

Ako integrujem SAP Hana Studio s Rserve v systéme Windows? Chcem spustiť kód R na SQL Script s inými príkazmi SQL. Nemám prístup k Linuxu v mojej práci a momentálne používam systém Windows.

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Máte to späť.

Existujú dva rôzne integračné scenáre pre SAP HANA a R:

  1. HANA -> R (cez RServe)
  2. R -> HANA (cez ODBC alebo JDBC)

Žiaden z týchto scenárov nezahŕňa HANA Studio akosúčasťou integrácie. Prvý typ integrácie je naozaj úlohou nastavenia pre správcu HANA. Po správnom nastavení spojenia medzi serverom RServe a serverom HANA môžu vývojári vytvoriť výpočtové modely a postup založený na R kóde v rozvojovom prostredí HANA.

Pre druhý typ integrácie R je jednoducho adatabázový klient SAP HANA a získava dáta cez RODBC alebo RJDBC. Nemusíte mať prístup na server Linux (HANA). Všetko, čo potrebujete, je klientský softvér inštalovaný na vašom lokálnom počítači, aby sa pripojil k HANA.