/ / Ako si prečítať konkrétny riadok textu zo súboru TXT vo VB.NET? - vb.net

Ako si prečítať konkrétny riadok textu zo súboru TXT vo VB.NET? - vb.net

Tak povedz, že som chcel MsgBox riadok 5 txt súboru, ako by som to urobil? Som veľa rokov Google, ale nemôžem nájsť nič, čo by mi bolo užitočné.

odpovede:

4 pre odpoveď č. 1

Môžeš použiť System.IO.File.ReadLines a Enumerable.ElementAtOrDefault:

Dim line5 = File.ReadLines(pathToFile).ElementAtOrDefault(4)
If line5 IsNot Nothing Then
MessageBox.Show(line5)
End If

Musíte pridať Imports System.Linq pre metódy rozšírenia LINQ.


0 pre odpoveď č. 2

Môžete použiť triedu StreamReader a len sa musíte pozrieť na požadované riadky

Dim fileReader As System.IO.StreamReader
fileReader =My.Computer.FileSystem.OpenTextFileReader("C:\testfile.txt")
Dim stringReader As String
Dim linenum as Integer=0
While not fileReader.EndOfStream()
stringReader = fileReader.ReadLine()
linenum = linenum + 1
If linenum = 5 Then
MsgBox(stringReader)
Exit While  "If you are done here
End If
End While

Dúfam, že to pomôže