/ / VS 2012 VB.NET - Chyba pri vytváraní súboru údajov pripojených k súboru sqlite - vb.net, visual-studio-2012, sqlite3, dataset

VS 2012 VB.NET - Chyba pri vytváraní súboru údajov pripojených k súboru sqlite - vb.net, visual-studio-2012, sqlite3, dataset

Keď používam sprievodcu databázou na vytvorenie novéhosúbor údajov v zdrojoch údajov, dostanem chybu: < "Maiin". "MeetingList> Chyba v klauzule SELECT: výraz v blízkosti ",". Chýba klauzula FROM Nemožno analyzovať text dopytu.

Definícia tabuľky bola vytvorená ako prvé. Stĺpec rowid je tam po importovaní dát z CSV súboru. Databáza má iba jednu tabuľku a neboli vytvorené žiadne príkazy. Súbor údajov je vytvorený, ale bez vyplňovacieho kódu.

VS 2012 vb.net

Vopred ďakujem!

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Vyriešený! Nepoužívajte sprievodcu. Namiesto toho kliknite pravým tlačidlom myši na okno s údajmi a pridajte tabuľku. Týmto spôsobom vytvárajú dopyty návrhár a zabráni sa chybovému sprievodcovi sprievodcu.