/ / Ako zmením farby tvaru nakresleného VisualStyleRendererom? - vb.net, winforms, gdi +

Ako zmením farby tvaru nakresleného VisualStyleRendererom? - vb.net, winforms, gdi +

Mám aplikáciu, ktorá dynamicky nakreslí graf na winform.

Grafické pozadie aj jednotlivé grafy grafu sú nakreslené pomocou objektu VisualStyleRenderer:

 For Each rect As Rectangle In barRectangles

Dim renderer As New VisualStyleRenderer (VisualStyleElement.StartPanel.UserPane.Normal)
renderer.DrawBackground(e.Graphics, rect)
next

to kreslí pekne vykreslené obdĺžnik s plnými vizuálnymi štýlmi XP, moja otázka je: ako môžem zmeniť farby použité na kreslenie tvaru?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

toto odkaz môže byť užitočné.