/ / Testovanie záťaže bez Visual Studio 2010 Ultimate? - vizuálne štúdio, vizuálne štúdio-2010, záťažové testovanie

Testovanie načítania bez Visual Studio 2010 Ultimate? - visual-studio, visual-studio-2010, testovanie zaťaženia

Je možné získať funkcie na testovanie zaťaženiaVS 2010 Ultimate bez nákupu konečnej? Predáva MS balíčky funkcií výberom z jedálneho lístka? Na to ťažko nájdem jasnú odpoveď, takže dúfajme, že tu niekto tu vyjasní.

Ak to nie je možné, sú stále v medziach mojej otázky ... existujú nástroje na testovanie záťaže tretej strany, ktoré sú podobné tým, ktoré poskytuje VS 2010 Ultimate?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

K dispozícii je veľa nástrojov na testovanie záťaže - vyhľadajte „softvér na testovanie záťaže“. Budem pasovať našu bezplatnú verziu: Load Tester LITE.