/ / TwoWay väzba vlastnosti WebBrowser Source - wpf, xaml, prehliadač

TwoWay záväzné vlastnosť WebBrowser zdroj - wpf, xaml, prehliadač

Používam System.Windows.Controls.WebBrowser v mojej WPF, MVVM aplikácii.

Kedy musím vedieť ViewModel z WebBrowseraZdrojová vlastnosť servera WebBrowser sa zmenila, resp. Pri zmene načítaného dokumentu html. Najlepším spôsobom je samozrejme naviazanie zdrojovej vlastnosti na ViewModel, ale našiel som práve toto riešenie na väzbu, ktoré poskytuje iba jednosmernú väzbu z ViewModel na WebBrowser: databind Source vlastnosť WebBrowser vo WPF

Old WebBrowser z namespace System.Windows.Forms má také užitočné metódy ako "OnDocumentTitleChanged", ale v System.Windows.Controls.WebBrowser nenájdem nič podobné.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Skúste počúvať webový prehliadač.Navigated & WebBrowser.Navigating a poslať správu v kóde za vami VM s WebBrowser.Source a počúvať ju vo vašom VM a spracovať, pokiaľ nechcete ísť hardcore MVVM, EventToCommand na jednej z 2 udalostí sú možné.