/ / Ak prehliadač Google Chrome zobrazuje súbor XML bez chýb - môžem predpokladať, že tento súbor je platný? - xml, google-chrome, mapa stránok, google-webmaster-tools

Ak prehliadač Google Chrome zobrazí súbor XML bez chýb - môžem predpokladať, že tento súbor je platný? - xml, google-chrome, mapa stránok, google-webmaster-tools

Snažím sa odoslať súbor Sitemap spoločnosti Googlea Nástrojov správcu webu označujúcich niektoré chyby. Prehliadač Google Chrome však po niektorých vylepšeniach teraz zobrazuje súbory XML súboru sitemap bez chybových hlásení. Môžem to použiť ako označenie, že mám dobrý súbor Sitemap (v tomto prípade predpokladám, že spoločnosť Google potrebuje viac času na prehodnotenie súboru Sitemap)?

Túto otázku som vložil zámerne do tejto časti, pretože táto otázka sa viac týkala programovania, nie ovládania stránok.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Ak prehliadač Chrome (alebo iný prehliadač) zobrazuje chyby súboru XML bez chýb, znamená to, že je interný Štruktúra XML je platné. To však nezaručuje, že máte platné sitemap.