/ / Chyba: Chýba značka XML. - xml, url

Chyba: "chýbajúce značky XML". -xml, url

Moja mapa stránok (generovaná automaticky Xmap v Jooomle 2.5) je jednoducho nasledovná:

<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd"></urlset>

Je úspešne skontrolovaný a dobre vytvorený XML, s 3 upozorneniami v "validator.w3.org". Spoločnosť Google to však neprijala, takže musím pridať nasledujúci riadok:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

Aj keď bola prijatá, Google označuje chybu; Msgstr "Chýba značka XML". Aké je riešenie?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Ak váš súbor Sitemap XML obsahuje menej ako 50 000 adries URL a je menší ako 10 MB, nemusíte používať indexy Sitemap. Skontrolujte protokol tu.

Ďalším pokusom, ktorý môžete urobiť, je: jednoducho nezačiarknuté Všetky typy príspevkov v časti Typy príspevkov a potom skontrolujte len príspevky a stránky. Dúfam, že to pomôže.