/ / Yii2 urobiť reláciu funguje na všetkých akciách jedného radiča? - yii2

Yii2 urobí reláciu na všetkých akciách jedného radiča? - yii2

V mojom serveri SiteContoller potrebujem prístup k relácii takmer pri každej akcii. ale nájdem písať

$session = Yii::$app->session;
$session->open();

duplicitný rovnaký kód pri každej akcii toho istého ovládača je nepríjemný. tak to vyriešiť?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Ak chcete, aby sa vaša relácia otvorila iba SiteContoller musíte ju otvoriť pred akčnou metódou takto:

public function beforeAction($action) {
Yii::$app->session->open();
return parent::beforeAction($action);
}