/ / Yii2: vypnutie varovnej dennej správy "Režim je už spustený" - yii2

Yii2: vypnutie varovnej dennej správy "Režim je už spustený" - yii2

V mojich správach je veľa správ "app.log" súbor s obsahom:

2018-03-28 12:23:55 [66.70.168.171][-][-][warning][yiiwebSession::init] Session is already started

Otázka: ako zabrániť tomu, aby táto varovná správa zapísala do súboru denníka?

Snažil som sa pridať "except" prvok v "targets":

"targets" => [
[
"class" => "yiilogFileTarget",
"levels" => ["error", "warning"],
"except" => [
"yiiwebSession", //here it is
],
],

Ale žiadny úspech.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

ak vaša výnimka nepoužíva zástupný znak, pokúsi sa zhodne s presným názvom kategórie logov

takže buď pridáte výnimku pre presný názov (váš prípad yiiwebSession::init)
alebo pridať zástupný znak na konci yiiwebSession:* filtrovať všetky správy relácie

"targets" => [
[
"class" => "yiilogFileTarget",
"levels" => ["error", "warning"],
"except" => [
"yiiwebSession:*", // Excludes all session messages
// or
"yiiwebSession::init", // Exclude only session init
],
]