/ / Zurb Foundation Zakázať zrútenie Top-Bar - zurb-foundation

Nadácia Zurb zakázať zrútenie top-bar - nadácia

Ako môžem zakázať zrútenie hornej lišty pre stredné / malé obrazovky?

Sledoval som pokyny od Tu ale bez ohľadu na to, čo nastavím minimálnu šírku, dostanem rovnaký výsledok.

odpovede:

6 pre odpoveď č. 1

Ak používate verziu SCSS, môžete upraviť bod zlomu.

$topbar-breakpoint: emCalc(1px); /* Change to 9999px for always mobile layout */
$topbar-media-query: "only screen and (min-width: #{$topbar-breakpoint})";