/ / E-mail overenie šablóny - zurb-nadácia, html-email

Overenie šablóny e-mailu - nadácia, html-email

Posielam nadnárodné emaily, stiahnem ašablónu z nadácie Zurb, ale problém, že táto šablóna sa nezobrazuje správne, ako som očakával. Overil som kód HTML pomocou W3C a je platný, ale nezobrazuje sa správne.

Môžete sa pozrieť na šablónu http://52fluent.com/email.html

Hlavný problém, že šedá lišta je vždy orezaná, ako keby neexistoval žiaden štýl, čo sa niekedy implementuje

Ako nájdem problém a aké nástroje používam

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Problém je v tom, že šablóna závisí od odkazu na šablónu štýlov CSS na http://52fluent.com/email.css:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://52fluent.com/email.css" />

Takýto odkaz nefunguje v e-maile. Musíte skopírovať štýly z tohto súboru CSS na každý z príslušných prvkov HTML v šablóne, napríklad:

<table class="head-wrap" bgcolor="#999999"
style="margin: 0; padding: 0; [...etc...]">

Samozrejme, existujú nástroje, ktoré sa dajú robiť automaticky: napríklad rýchle vyhľadávanie Google sa zobrazilo a CSS Inline Transformer, K dispozícii je aj knižnica Python premailer.