/ / Zurb Nadácia 5 odhaliť modálne nefunguje - zurb-nadácia

Zurb Foundation 5 odhaľujú, že modálne nefunguje - zurb-nadácia

Snažím sa použiť zurb nadáciu 5 odhaliť modálne. Ale keď kliknem na tlačidlo, nefunguje a nie je otvorené. Používam tento html kód.

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/normalize.css" />
<title>index</title>
</head>
<body>
<div id="myModal" class="reveal-modal" data-reveal>
<h2>Awesome. I have it.</h2>
<p class="lead">Your couch.  It is mine.</p>
<p>Im a cool paragraph that lives inside of an even cooler modal. Wins</p>
<a class="close-reveal-modal">&#215;</a> </div>
<a class="button" href="#" data-reveal-id="myModal">Click for a modal</a>

<script src="js/vendor/jquery.js"></script>
<script src="js/foundation/foundation.js"></script>
<script src="js/foundation/foundation.reveal.js"></script>
<script type="text/javascript">
$("#myModal").foundation();
</script>
</body>
</html>

odpovede:

11 pre odpoveď č. 1

Zmeňte poslednú značku skriptu na toto:

<script type="text/javascript">
$(document).foundation();
</script>

0 pre odpoveď č. 2

Zabudli ste tiež pridať modálny spúšť:

<a href="#" data-reveal-id="myModal">Click Me For A Modal</a>

Pozrite si dokumentáciu tu: http://foundation.zurb.com/docs/components/reveal.html


-1 pre odpoveď č. 3

Jeho práce pre mňa

<a href="#" data-reveal-id="myModal" id="dd">Click Me For A Modal</a>
<div id="myModal" class="reveal-modal"  data-options="close_on_background_click:false" data-reveal>
<h2>Awesome. I have it.</h2>
<p class="lead">Your couch.  It is mine.</p>
<p>I"m a cool paragraph that lives inside of an even cooler modal. Wins!</p>
<a class="close-reveal-modal">&#215;</a>
</div>

v zápätí som použil tento úryvok

<script>
jQuery(document).ready(function(){
jQuery(document).foundation();
jQuery("#dd").click(function(){
jQuery("#myModal").foundation("reveal", "open");
});


});

</script>