/ Nadácia 4 Media Query - zurb-foundation

Nadácia 4 Media Query - zurb-foundation

Som začiatočníci v navrhovaní CSS.

Používam nadáciu 4 (Zurb), aby som navrhla predná časť môjho projektu vysokej školy. Zistil som, že nadácia 4 je v prírode schopná navrhnúť citlivý dizajn.

Potrebujete žiadosť o CSS Media s nadáciou 4? Ak áno, ako to môžem použiť, aký z toho môžem získať?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Mali by ste si prečítať sekcie "Media-Queries" a "The Grid" v dokumentoch: http://foundation.zurb.com/docs/

<div class="row">
<div id="block" class="small-2 large-8 columns">Content</div>
</div>

Týmto kódom bude "#block" šírka 2 stĺpcepre každú veľkosť obrazovky kvôli triede "malý-2". Trieda "veľká-8" prepíše toto správanie na šírku okna 768 pixelov a viac, takže je na veľkých obrazovkách široká 8 stĺpcov.

Na zjednodušenie tento kód vykreslí "#block" o 2 stĺpce na obrazovkách mobilného telefónu a 8 stĺpcoch na obrazovkách plochy.

Ak potrebujete podporu IE6-8, musíte použiť aj Respond.js: https://github.com/scottjehl/Respond