/ / Nadácia 5 off-canvas left-off-canvas-menu pre zobrazenie v predvolenom nastavení - zurb-foundation

Nadstavba 5 off-canvas left-off-canvas-menu pre zobrazenie na predvolené - zurb-foundation

Zdá sa, že to je jednoduchá vec, ale zdá sa mi tonájsť ju kdekoľvek pod svojimi dokumentmi. V súčasnosti je počiatočné nastavenie skryté všetko v rámci .left-off-canvas-menu, je tam nastavenie, kde sa dá nastaviť na zobrazenie a skryje sa len vtedy, keď kliknete na položku .left-off-canvas-switch?

odpovede:

4 pre odpoveď č. 1

Áno môžeš. Jednoducho pridajte triedu "presunúť-doprava" na "off-plátno zábal". To by ho malo zobrazovať, ako by bolo aktívne.

`<div class="off-canvas-wrap move-right">
<div class="inner-wrap ">

O prípade ukončenia môžete použiť triedu "exit-off-canvas".

 <a class="exit-off-canvas"></a>