/ / Javascript nefunguje? Akordeónová emisia nadácie Zurb - nadácia

Javascript nefunguje? Akordeónová emisia nadácie Zurb - nadácia

Takže im používať zurb základný rámec aniečo je naozaj divné. Na mojom lokálnom serveri funguje všetko v poriadku, ale keď odovzdám súbory na môj on-line testovací server, kvapky poklesu akordeónov nebudú fungovať (v rámci kurzov). Tiež môj
"s pre hlavičku sa nezdá, že sa načítavajú vhtml. Hlavnou vecou sú akordeóny, rovnako ako ich načítanie do mobilného telefónu, rozbaľovanie ponuky nefunguje. Je to problém javascript / jquery alebo sa niečo deje?

na stránke je možné zobraziť stránku http://www.new.omegadesignla.com kde som hosťovanie na testovanie.

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Buď každý zásuvný modul načítate samostatne, alebo zahrňte fund.min.js, ktorý automaticky načíta nadstavu Core a všetky pluginy jazyka JavaScript.

<script src="/js/foundation.min.js"></script>

<!-- or individually -->

<script src="/js/foundation.js"></script>
<script src="/js/foundation.alert.js"></script>
<!-- ... -->
<script src="/js/foundation.dropdown.js"></script>
<script src="/js/foundation.tab.js"></script>