/ / Odozva webových stránok Dropdown form issue - zurb-foundation, zurb-foundation-5

Odpovedajúce webové stránky Dropdown form issue - zurb-foundation, zurb-foundation-5

Mám trochu problém s formulárom na úprave v základnej štruktúre 5.

V podstate priradím vstupné pole a tlačidlo do rozbaľovacej ponuky, ktorá funguje dobre.

Ale keďže nemôžem najskôr vidieť tlačidlo Späť, ako môžem v prvom dropdown, nevidím žiadne dôvody. Keď je základným kódom replikácia.

Po prezeraní druhého rozbaľovacieho zoznamu a návratu do menu pre zobrazenie rozbaľovacieho zoznamu je viditeľné vstupné pole a tlačidlo ...

Zdrojový kód nižšie:

CSS:

      .has-form-small {

top: 0rem;
left: 0rem;
min-width: 15rem; }
@media only screen and (max-width: 40em) {
.has-form {
min-width: 10rem;
top: 0 rem; }
.has-form .button {
height: 3rem; } }
</style>

HTML: Rozbaľovací zoznam 1:

<section class="top-bar-section">
<!-- Right Nav Section -->
<ul class="right">
<li><a href="#">Button</a></li>
<li class="has-dropdown">
<a href="#">Dropdown</a>
<ul class="dropdown">
<li><a href="#">link</a></li>
<li><a href="#">link</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</section>

Rozbaľovací zoznam 2:

    <section class="top-bar-section">
<!-- Right Nav Section-->
<strong class="show-for-small-only">
<ul class="right">
<li class="has-dropdown">
<a href="#">Dropdown2</a>
<ul class="dropdown">
<li class="has-form-small">
<div class="row collapse">
<div class="large-9 small-9 columns">
<input type="text" placeholder="Find Stuff">
</div>
<div class="large-3 small-3 columns">
<a href="#" class="alert button expand">Search</a>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</strong>
</section>

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Podarilo sa konečne opraviť. Zistí, že nie je potrebná žiadna rolovacia ponuka.

Kód uvedený nižšie:

CSS:

    <style>
.has-form-small {
color: darkslategray;
position: absolute;
top: 0rem;
left: 0rem;
min-width: 26rem;
min-height: 2.7rem;}
@media only screen {
.has-form-small {
color: darkslategray;
min-width: 26rem;
min-height: 2.7rem;
top: 0rem; }
.has-form-small .button {
color: darkslategray;
width:  10rem;}}
</style>

HTML:

<nav class="top-bar" data-topbar role="navigation">
<ul class="title-area">
<li class="name">
<h1><a href="#">My Site</a></h1>
</li>
<strong class="hide-for-small-only">
<li class="has-form">
<div class="row collapse">
<div class="large-9 small-9 columns">
<input type="text" placeholder="Find Stuff">
</div>
<div class="large-3 small-3 columns">
<a href="#" class="alert button expand">Search</a>
</div>
</div>
</li>
</strong>
<!-- Remove the class "menu-icon" to get rid of menu icon. Take out "Menu" to just have icon alone -->
<li class="toggle-topbar menu-icon"><a href="#"><span>Menu</span></a></li>
</ul>

<section class="top-bar-section">
<!-- Right Nav Section -->
<ul class="right">
<li><a>&nbsp</a></li>
<li>
<strong class="show-for-small-only">
<li class="has-form-small">
<div class="large-12 small-9 columns">
<input type="text" placeholder="Find Stuff">
</div>
<div class="large-3 small-3 columns">
<a href="#" class="alert button expand">Search</a>
</div>
</li>
</strong>
</li>
</ul><ul class="right">
<li><a href="#">Button</a></li>
<li class="has-dropdown">
<a href="#">Dropdown</a>
<ul class="dropdown">
<li><a href="#">link</a></li>
<li><a href="#">link</a></li>
</ul>
</li>
</ul>

<!-- Left Nav Section -->
<ul class="left">

</ul>
</section>
</nav>

Možno existujú lepšie spôsoby, ako to urobiť (napríklad odstrániť prázdny riadok pomocou "& nspb"), ale mali som problémy s farbami na pozadí a malo by to byť iba demo.