/ / ZXing skrátené záporné bajty - zxing

ZXing skracujúce negatívne bajty - zxing

V ZXing vytváram reťazec binárnych dát pomocou kódovania "ISO-8859-1" ale nejako negatívne bajty v údajoch sa pri čítaní vytvoreného QR kódu skrátia na bajt 63

Príklad: reťazec pred kódom QR (ako bajty)

-78, 99, -86, 15, -123, 31, -11, -64, 77, -91, 26, -126, -68, 33

String čítať z QR kódu:

63, 99, 63, 15, 63, 31, 63, 63, 77, 63, 26, 63, 63, 33

Ako to zabrániť bez použitia base64?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

ZXing z nejakého dôvodu zhromažďuje maticu QRso správnymi údajmi je to čítanie, ktoré skracuje bajty.Vykonalo som, že sa vyhýbam problému tým, že kódujem svoje binárne dáta na base64 a zaoberám sa zväčšenou veľkosťou správ