Помилка ROOT_URLCONF в Django - django

У моєму urls.py:

ROOT_URLCONF = "sdaps_web.urls"

Під час відвідування url localhost: port я отримую таку помилку:

"AdminSite" object has no attribute "root"

Конфігурація URLS:

url(r"^admin/(.*)", include(admin.site.urls)),
url(r"^", include(views)),
url(r"^", include(sdaps_ctl.views)),
url(r"^admin/(.*)", admin.site.root),
url(r"^accounts/", include("registration.urls")),
url(r"^$", direct_to_template,
{ "template": "index.html" }, "index"),

Я використовую Django 1.6.1 ... Будь-які ідеї?

Відповіді:

0 для відповіді № 1

Вона повинна бути admin.site.urls, а не admin.site.root:

url(r"^admin/", include(admin.site.urls)),