ModelChoiceField в Джанго - джанго

Я використовував ModelChoiceField для одного з файлів у ModelForm:

class PackageModelForm(ModelForm):
packageName = forms.CharField(max_length=128, label="Name", error_messages=     {"required": _(u"Please enter Package Name")})
vehicleModelId = forms.ModelChoiceField(label="Model",queryset=VehicleModels.objects.order_by("name").all())
type_id =forms.ModelChoiceField(label="Package Type",queryset=Package_type.objects.order_by("name").all())
amount = forms.RegexField(regex="^([0-9]*)$",  label="Amount (in rupees)" , max_length=10, required=True, error_messages={"required": _(u"Enter Amount"), "invalid": _(u"Enter a valid Amount.")})class Meta:
model = Packages
exclude = ("status","register", "organizationId")

тут type_id є зовнішнім ключем до іншої моделі під назвою "Packages"

але тут поданий type_id показує параметри вибору як "object_ package_type" у випадаючому полі instaed "airpot", "railwaystation"

як показати значення об'єкта як "Аеропорт", "Railwaystation" .....

Відповіді:

2 для відповіді № 1

ви, напевно, забули встановити функцію Unicode:

class Packages(models.Model):
# fields...

def __unicode__(self):
return self.name