/ / VBA excel code: не може дати названий діапазон до formula1 у валідації - excel, validation, vba, excel-vba

Код VBA Excel: не може дати названий діапазон до formula1 у валідації - excel, validation, vba, excel-vba

Як я можу додати список перевірки за допомогою vba коду цьогобуде посилатися на названий діапазон? Так що список міститиме значення названого діапазону? Я можу зробити це, як Формула1: = "= $ A $ 1: $ A $ 10", але як я можу дати названий діапазон?

Відповіді:

12 для відповіді № 1

Ви можете використовувати наступний код:

"Create the named range (if not done already)
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="listdata", RefersTo:= "=Sheet2!$A$1:$A$10"
"Set a validation list on the cells that will refer to the named range
With Range("A1:A100")
With .Validation
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
xlBetween, Formula1:="=listdata"
End With
End With