/ / текстова підстанція в zsh / oh-my-zsh-zsh, oh-my-zsh

Текстова підстанція в zsh / oh-my-zsh-zsh, oh-my-zsh

маючи дивну проблему, оскільки починає використовувати zsh, який відсутній в bash. Я використовую як zsh, так і oh-my-zsh, я думаю, що я зупинив проблему на oh-my-zsh

Мій старий пароль має в своєму розпорядженні! 2. Коли я набираю! 2, текст замінюється на cd -> dev

[jellin:~]$ !2
[jellin:~]$ cd dev

Не маєте підказки про те, як це робити. Будь-які ідеї? Схоже на непарну заміну.

Відповіді:

0 для відповіді № 1

Це просто розширення історії id. Щоб це довести,

$ history | grep "cd dev" | head

Ви побачите, що навколо id 2 ви зробили a cd dev.