/ / Skryť "index.php" z "www.blahblah.com/index.php" - php, .htaccess

Skryť "index.php" z "www.blahblah.com/index.php" - php, .htaccess

Chcem skryť "index.php" z "www.blahblah.com/index.php"? Ako to urobiť?

Pomôžte mi, veľa kódov, ktoré teraz chcem skryť index.php z adresy URL. Hľadal som a zistil, že musíte najprv vytvoriť .htaccess súboru. Ale ja neviem, kde začať ?, a Mám potrebovať vytvoriť tento súbor spolu s mojimi projektmi? A čo písať vnútri tohto súboru?

odpovede:

3 pre odpoveď č. 1

vytvorte súbor .htaccess a potom skopírujte kód uvedený nižšie zmeňte "project_folder_name" priečinka vášho projektu ak je váš projekt v koreňovej zložke stačí vložiť "/"

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /project_folder_name

# Removes index.php from ExpressionEngine URLs
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^GET.*index.php [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !/system/.* [NC]
RewriteRule (.*?)index.php/*(.*) /$1$2 [R=301,NE,L]

# Directs all EE web requests through the site index file
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ /index.php/$1 [L]
</IfModule>