/ / Using Angular 4: Jak mogę zarządzać sekcją admin i web w ramach jednego projektu - angular, angular2-routing

Korzystanie z Angular 4: Jak mogę zarządzać sekcją admin i web w ramach jednego projektu - kątowe, kątowe2-trasowanie

Chcę utworzyć sekcję admin i web wkątowe i jestem trochę zagmatwany, że powinienem utworzyć dwa osobne projekty odpowiednio dla administratora i sieci. Albo mogę zarządzać zarówno w aplikacji pojedynczej kątowej 4.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Możesz zarządzać różnymi sekcjami (tj. Admin i UserFront) w jednym projekcie, tworząc różne moduły. Mam udany eksperyment tutaj.

Angular.io ma ładny przykład tutaj.


0 dla odpowiedzi nr 2

Mam kilka projektów, które zawierają dokładnieo co pytasz. Projekt sieciowy podzielony na 2 (czasami 3) różne "sekcje" w zależności od roli użytkownika, który się loguje. Role przydzielone użytkownikowi podczas logowania definiują sekcje (komponenty) wystawione na użytkownika.

Według mojego doświadczenia i mojej sytuacji,najlepiej jest zachować sekcje w tym samym projekcie, ponieważ wszystkie refaktoryzacje, optymalizacje itp. są wykonywane w tym samym projekcie, a jeśli sekcja jest potrzebna do udostępnienia, jest to bardzo łatwe, ponieważ jest to ten sam projekt.

Aby poprawnie zarządzać różnymi sekcjami,Spędziłem trochę czasu, tworząc system stałego uwierzytelniania do zarządzania rolami itp., A także stały system routingu, który kontroluje sekcje (można używać Angulara canActivate Guard kontrolować, co jest dostępne).

Muszę również zauważyć, że cały kod klienta po stronie klienta nigdy nie może być w 100% bezpieczny, zawsze należy mieć walidację po stronie serwera dla wrażliwych danych.