/ / ZXing obcinające bajty ujemne - zxing

ZXing obcina negatywne bajty - zxing

W ZXing utworzę ciąg binarnych danych za pomocą kodowania "ISO-8859-1" ale w jakiś sposób ujemne bajty w danych są przycinane do bajtu 63 podczas odczytu wygenerowanego kodu QR

Przykład: Ciąg przed kodem QR (jako bajty)

-78, 99, -86, 15, -123, 31, -11, -64, 77, -91, 26, -126, -68, 33

Ciąg odczytany z kodu QR:

63, 99, 63, 15, 63, 31, 63, 63, 77, 63, 26, 63, 63, 33

Jak mogę temu zapobiec bez użycia base64?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Z jakiegoś powodu ZXing montuje matrycę QRz poprawnymi danymi, jest to czytanie, które obcina bajty. Zakończyłem omijanie problemu przez zakodowanie moich danych binarnych do base64 i radzenie sobie ze zwiększonym rozmiarem wiadomości