/ / kwestia klonowania z git-tf i TFS-2010 - git, tfs, tfs2010, git-tf

klonowanie z git-tf i TFS-2010 - git, tfs, tfs2010, git-tf

Próbuję sklonować projekt zespołu z TFS 2010 przy użyciu git-tf, ale otrzymuję następujący błąd:

PS C:git> git-tf clone --deep http://path-to-tpc $/Test/Trunk test-2010
Connecting to TFS...
Cloning $/Test/Trunk into C:gittest-2010: 0%
git-tf: The SOAP endpoint http://path-to-tpc/VersionControl/v4.0/repository.asmx could not be contacted.  HTTP status: 404

Plik v4.0 / repository.asmx nie istnieje. "V3.0" istnieje, więc próbowałem zmienić nazwę "v3.0" na "v4.0", ale wygląda na to, że umowa serwisowa jest inna, więc dostaję inne błędy.

FYI., Nie mam takich samych problemów podczas klonowania z TFS 2015.

Jak mogę głęboko sklonować projekt zespołu TFS 2010 do wersjilokalne repozytorium git? Czy to jest problem wersji git-tf - używam v2.0.3.20131219. Zauważyłem, że istnieje opcja --version podczas używania klonu git-tf, ale dokumentacja jest bardzo ograniczona.

Każda pomoc / rekomendacje będą bardzo mile widziane.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Udało mi się rozwiązać mój własny problem. Postawię rezolucję, ponieważ może to uratować niektóre osoby przed niektórymi bólami głowy.

Łączę się z TFS 2010 i TFS 2015. Jest to tymczasowa rzecz, ponieważ przenosimy wszystko na TFS 2015. Kiedy przełączam się między projektami zespołowymi (w Visual Studio) hostowanymi w TFS 2010 i TFS 2015, muszę usunąć moją pamięć podręczną TFS. Próbuję sklonować repozytoria za pomocą git-tf nie jest inny, to znaczy, muszę wyczyścić pamięć podręczną TFS, tj

C:Users<username>AppDataLocalMicrosoftTeam Foundation4.0Cache
C:Users<username>AppDataLocalMicrosoftTeam Foundation6.0Cache

Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej TFS wszystko działa.