/ / Jak zaimplementować funkcję dodawania do portfela w węźle js? - node.js, portfel

jak zaimplementować funkcję dodawania do portfela w węźle js? - node.js, portfel

Udało mi się stworzyć karnet za pomocą książeczki bankowejmoduł npm i wysyłanie tego e-maila, ale teraz nie jestem w stanie zrozumieć, jak dodać to przejście do portfela Apple? Pomóżcie, aby każda perła wiedzy i pomoc została doceniona. Z góry dziękuję.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Czy przepustka, którą utworzyłeś, jest prawidłową przepustką?

Jeśli karta jest ważna, może dotknąć załączonego karnetu w Mail, a podgląd przesunie się, dając możliwość "dodania" przepustki do portfela Apple.

Jeśli prześlesz wiadomość e-mail, która nie jest prawidłowa, użytkownik zobaczy to, gdy spróbuje otworzyć .pkpass plik:

wprowadź opis obrazu tutaj

Aby rozwiązać ten problem, możesz Debuguj swoje podania przeciągając je do symulatora iOS i sprawdzając, czy są prawidłowe:

wprowadź opis obrazu tutaj

Mam nadzieję, że to jest przydatne!