/ / scala w IntelliJ Idea: wyświetla zmienne niezmiennie (val) vs zmienne (zmienne)? - scala, intellij-idea, podświetlanie składni

scala w IntelliJ Idea: wyświetla zmienne niezmiennie (val) vs zmienne (zmienne)? - scala, intellij-idea, podświetlanie składni

Czy możliwe jest ustawienie podświetlania składni w IntelliJ Idea dla kodu scala, więc zmienny zmienne deklarowane przy pomocy var wyświetla się w innym kolorze (i / lub stylu) niż niezmienny zmienne (zadeklarowane przy pomocy val lub parametry funkcji)?

Eclipse ma to domyślnie, ale nie znalazłem opcji IntelliJ.

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Plik -> Ustawienia -> Edytor -> Kolory i czcionki -> Scala

Wygląda na to, że style dla zmiennych mogą być osobno skonfigurowane dla:

  • Zmienna lokalna
  • Szablon var