/ / NSURLConnection powodujące awarię aplikacji - szybki

NSURLConnection powoduje awarię aplikacji - szybka

Pobieram dane Json z serwera przy użyciu klasy NSURLConnection. Analizuję dane w wątku tła, jednak w connection() delegate method the app is crashing. Poniżej zrzut ekranu. Kod jest również dostępny na obrazku poniżej. Dlaczego to się dzieje?

pozdrowienia

wprowadź opis obrazu tutaj

AKTUALIZACJA:

Z usuniętymi punktami przerwania:

wprowadź opis obrazu tutaj

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Wygląda na to, że próbujesz go użyć UIAlertView i to powoduje awarię. Teraz z twojego kodu nie jest jasne, jak to robisz. W każdym przypadku UIAlertView jest przestarzałe w systemie iOS 8 i może to wyjaśniać problem podczas używania Swift (chociaż używanie przestarzałych metod lub klas zwykle nie powoduje awarii w Obj-C).

Możesz spróbować z UIAlertController i ustawić jego preferredStyle do UIAlertControllerStyleAlert:

var alert = UIAlertController(title: "Title", message: "Message", preferredStyle: UIAlertControllerStyle.Alert)
alert.addAction(UIAlertAction(title: "Ok", style: UIAlertActionStyle.Default, handler: nil))
self.presentViewController(alert, animated: true, completion: nil)