<? xml version = "1.0" encoding = "iso-8859-1"?> Błąd krytyczny MySQL
Błąd MySQL!
Błąd MySQL w pliku: /engine/classes/mysql.php na linii 52
Numer błędu: 1
Zwrócony błąd:
Użytkownik tr2_living- ma już więcej niż aktywnych połączeń "max_user_connections"
Zapytanie SQL: