/ / Excel, if function, ifs, - excel, excel-vba, if-statement, excel-formula, ifs, vba

Excel, jeśli funkcja, ifs, - excel, excel-vba, if-instrukcja, excel-formuła, ifs, vba

I assume x is the number I"m going to analyze and "y" is as "male" or "female" and "z" is as age group.

x to liczba, która będzie wynikiem"niedowaga", zdrowa "lub z nadwagą". ale x, który w rzeczywistości jest BPI, nie jest taki sam dla mężczyzn i kobiet. np. jeśli x = 21 to zależy od płci i wieku, zostanie zaklasyfikowane jako "niedowaga", "zdrowa" lub nadwaga ".

 Function BAI(x As Integer, y As String, z As Integer) As String


If x < 21 And y = "female" And 20 <= z <= 39 Then
BAI = "UNDERWEIGHT"

Elseif 22 <= x <= 33 And y = "Female" And 20 <= z <= 39 Then
BAI = "Healthy"

ElseIf 34 <= x <= 38 And y = "Female" And 20 <= z <= 39 Then
BAI = "overweight"

ElseIf x >= 39 And y = "Female" And 20 <= z <= 39 Then
BAI = "OBESE"

ElseIf x <= 23 And y = "female" And 40 <= z <= 59 Then
BAI = "UNDERWEIGHT"

ElseIf 24 <= x <= 35 And y = "female" And 40 <= z <= 59 Then
BAI = "Healthy"

ElseIf 36 <= x <= 41 And y = "female" And 40 <= z <= 59 Then
BAI = "Overweight"

ElseIf x >= 42 And y = "female" And 40 <= z <= 59 Then
BAI = "OBESE"

ElseIf x <= 25 And y = "female" And 60 <= z <= 79 Then
BAI = "UNDERWEIGHT"

ElseIf 26 <= x <= 38 And y = "female" And 60 <= z <= 79 Then
BAI = "Healthy"

ElseIf 39 <= x <= 43 And y = "female" And 60 <= z <= 79 Then
BAI = "Overweight"

ElseIf x >= 44 And y = "female" And 60 <= z <= 79 Then
BAI = "obese"

ElseIf x <= 8 And y = "male" And 20 <= z <= 39 Then
BAI = "Underweight"

ElseIf 9 <= x <= 21 And y = "male" And 20 <= z <= 39 Then
BAI = "Healthy"

ElseIf 22 <= x <= 26 And y = "male" And 20 <= z <= 39 Then
BAI = "overweight"

ElseIf x >= 27 And y = "male" And 20 <= z <= 39 Then
BAI = "OBESE"

ElseIf x <= 11 And y = "male" And 40 <= z <= 59 Then
BAI = "UNDERWEIGHT"

ElseIf 12 <= x <= 23 And y = "male" And 40 <= z <= 59 Then
BAI = "Healthy"

ElseIf 24 <= x <= 28 And y = "male" And 40 <= z <= 59 Then
BAI = "Overweight"

ElseIf x >= 29 And y = "male" And 40 <= z <= 59 Then
BAI = "OBESE"

ElseIf x <= 13 And y = "male" And 60 <= z <= 79 Then
BAI = "UNDERWEIGHT"

ElseIf 14 <= x <= 25 And y = "male" And 60 <= z <= 79 Then
BAI = "Healthy"

ElseIf 26 <= x <= 30 And y = "male" And 60 <= z <= 79 Then
BAI = "Overweight"

End If

End Function

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Możesz uzyskać pożądany wynik za pomocą IFfunkcja skoroszytu. Aby uzyskać wiele kryteriów w jednym warunku IF, użyj funkcji AND () i OR (). Aby utworzyć logikę typu else, nest dodaje funkcje IF () w odpowiednich sekcjach. jako przykład

=IF(OR(AND(A1="Male", A2>20),AND(A1="Female",A2>30)), IF(A3>200,"overweight","healthy"),"otherstuff")

To powinno Ci zacząć właściwą drogę.