/ / Zatrzymywanie wątku jądra przy użyciu licznika czasu w systemie Linux - linux, timer, jądro, sterownik urządzenia linuksowego

Zatrzymywanie wątku jądra przy użyciu licznika czasu w systemie Linux - linux, timer, jądro, sterownik urządzenia linuksowego

Próbuję zatrzymać wątek jądra przez wywołaniekthread_stop () wewnątrz funkcji, która będzie wywoływana przez timer.Gdy ładuję ten moduł do jądra, kthread jest uruchamiany i zatrzymuje się po określonym czasie wspomnianym w zegarze, ale daje pewien komunikat o błędzie w dzienniku.

Czy ktoś może mi pomóc rozwiązać ten problem, ponieważ jestem nowy w programowaniu wątków jądra. To jest mój kod

#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/timer.h>
#include <linux/kthread.h>
#include <linux/sched.h>
MODULE_LICENSE("GPL");
struct task_struct *task;
static struct timer_list my_timer;
int thread_function(void *data) {
printk(KERN_ALERT"IN THREAD FUNCTION");
while(!kthread_should_stop()){
schedule();
}
printk(KERN_ALERT"after schedulen");
return 1;
}

void my_timer_callback( unsigned long data ){
printk( "my_timer_callback called (%ld).n", jiffies );
printk(KERN_ALERT"THREAD STOPPEDn");
kthread_stop(task);
}

int init_module( void ){
int ret;
printk("Timer module installingn");

//my_timer.function, my_timer.data
setup_timer( &my_timer, my_timer_callback, 0 );

printk( "Starting timer to fire in 2000ms (%ld)n", jiffies );
ret = mod_timer( &my_timer, jiffies + msecs_to_jiffies(2000) );
if (ret) printk("Error in mod_timern");
printk(KERN_INFO"-------------------- THREAD START------------------------");

task = kthread_run(thread_function,NULL,"kerneltthread");
printk(KERN_ALERT"Kernel Thread Name: %sn",task->comm);

return 0;
}

void cleanup_module( void ){
int ret;

ret = del_timer( &my_timer );
if (ret) printk("The timer is still in use...n");

printk("Timer module uninstallingn");

return;
}

MODULE_LICENSE("GPL");

To jest komunikat wyjściowy w dzienniku

Aug 5 16:35:31 brao kernel: Timer module installing
Aug 5 16:35:31 brao kernel: Starting timer to fire in 2000ms (4299209850)
Aug 5 16:35:31 brao kernel: -------------------- THREAD       START------------------------
Aug 5 16:35:31 brao kernel: Kernel Thread Name: kerneltthread
Aug 5 16:35:31 brao kernel: IN THREAD FUNCTION
Aug 5 16:35:33 brao kernel: my_timer_callback called (4299211856).
Aug 5 16:35:33 brao kernel: THREAD STOPPED
Aug 5 16:35:33 brao kernel: BUG: scheduling while atomic: swapper/3/0/0x10000100
Aug 5 16:35:33 brao kernel: after schedule

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Funkcja timera jest wykonywany w kontekście softirq, z tego powodu nie powinienem spać. Ale twój my_timer_callback połączenia kthread_stop funkcja, która czeka do momentu, gdy kthread się skończy, to jest sen.

Więc, scheduling while atomic BUG powstaje: funkcja śpi, a nie powinna tego robić z powodu kontekstu atomowego.