/ / Czy foldery Magento cache nie magento? [zamknięte] - magento

Czy foldery magento cache non magento? [zamknięty] - magento

Czy magento nie przechowuje w pamięci żadnych folderów i plików magento? Mam kilka blogów Wordpress w folderze głównym Magento, czy Magento spróbuje je buforować?

Odpowiedzi:

7 dla odpowiedzi № 1

Nie.

Buforowanie Magentos jest oparte na obiektach, a nie na folderach.

Aby zobaczyć, jak Magento zaimplementował swoje główne pamięci podręczne, zobacz klasy:

Mage_Core_Model_Config              // CONFIG
Mage_Core_Model_Layout_Update           // LAYOUT_GENERAL_CACHE_TAG
Mage_Core_Block_Abstract             // BLOCK_HTML
Mage_Core_Model_Translate             // TRANSLATE
Mage_Core_Model_Resource_Db_Collection_Abstract  // COLLECTION_DATA
Mage_Eav_Model_Entity_Attribute          // EAV_ATTRIBUTE
Enterprise_PageCache_Model_Processor       // FPC

1 dla odpowiedzi nr 2

Nie, ponieważ nie jest częścią Magento.


0 dla odpowiedzi № 3

to dziwne, że musimy napisać co najmniej 30 znaków, aby powiedzieć „nie, nie będzie ich buforować”