/ / Вертикални раздели като в уебсайт на фондация docs с фондация zurb? - Zurb-фондация

Вертикални раздели като в уебсайта на фондация docs с фондация zurb? - Zurb-фондация

Как да си направим вертикални раздели, каквито имаме в интернет страницата на фондацията zurb: http://foundation.zurb.com/docs/javascripts.php където имаме раздели и подменю, когато кликваме върху елемент, например "javascript".

Отговори:

2 за отговор № 1

Ето кода от тяхната страница това е просто неорганизиран списък в един от елементите от списъка от главната навигация

<ul class="tabs vertical hide-on-phones">
<li><a href="index.php">Getting Started</a></li>
<li><a href="compass.php">Compass</a></li>
<li><a href="rails.php">Rails</a></li>
<li><a href="sass.php">Sass</a></li>
<li><a href="quickstart.php">CSS Quickstart</a></li>
<li class="active"><a href="components.php">Components</a>
<ul>
<li><a href="components.php">Overview</a></li>
<li><a href="grid.php">The Grid</a></li>
<li><a href="media-queries.php">Media Queries</a></li>
<li><a href="typography.php">Typography</a></li>
<li><a href="buttons.php">Buttons</a></li>
<li><a href="forms.php">Forms</a></li>
<li class="active"><a href="navigation.php">Navigation</a></li>
<li><a href="tabs.php">Tabs</a></li>
<li><a href="elements.php">Elements</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="javascripts.php">Javascripts</a></li>
<li><a href="support.php">Support</a></li>
</ul>